Shadowbox.init();
20 lutego 2019 r.
KGHM - projekt Huta Złomowa

Są one zbieżne z przyjętą polityką surowcową oraz strategią zrównoważonego rozwoju KGHM. Celem jest produkcja miedzi ze złomów stanowiących niewyczerpalne źródło wsadu, rozwój przetwórstwa miedzi oraz produkcja metali towarzyszących.  

Decyzja o uruchomieniu Programu "Huta złomowa" jest strategiczna nie tylko z perspektywy rozwoju samej huty, ale również regionu. Jego realizacja zmniejszy średni koszt produkcji miedzi katodowej, zwiększając jednocześnie produktywność zakładu, co jest bardzo istotne biznesowo. Rozwój technologiczny wpłynie również korzystnie na otoczenie i warunki pracy.

Do opracowania podstaw Programu zaangażowano specjalistów oraz naukowców z firmy Bipromet, IMN Gliwice, CRU International oraz pracowników KGHM.

Zakres programu "Huta złomowa" obejmie między innymi: zorganizowanie struktur pozyskiwania i logistyki dostaw złomów pod potrzeby całej Huty Złomowej z uwzględnieniem spółek z grupy kapitałowej, rozbudowę i uruchomienie Wydziału Elektrorafinacji do zdolności produkcyjnej 160 tys. Mg katod/rok oraz zabudowę i uruchomienie instalacji pieca WTR do złomów wysokiej jakości.

Źródło: www.wyborcza.biz

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012