poprzez wypełnienie  kwestionariusza rejestracyjnego.


 

 

krótką informacje o profilu działalności firmy ( do 300 znaków).


 

 należy kliknąć na pole „ Rejestruj firmę” w celu zakończenia procesu rejestracji.


 

adres e-mail o dokonaniu aktywacji konta firmy w systemie wraz
 z danymi niezbędnymi do zalogowania się.


 

W przypadku problemów powstałych przy procesie rejestracji lub przy

logowaniu prosimy o kontakt z informatykiem:


698-180-109