Shadowbox.init();
17 października 2021 r.
BIR Non-Ferrous World Mirror March 2016

Świat: Według Ma Hongchang, doradcy BIR w sprawie polityki lokalnej i zmian regulacyjnych, koszty pracy wzrosły "bardzo szybko" w Chinach i kilka projektów niższego rzędu zostało przeniesionych do innych krajów rozwijających się w regionie ze względu na płace i logistykę, jak i niższe standardy ochrony środowiska. Część zdolności produkcyjnych została  już tam przeniesiona.

W 2015 roku Chiny sprowadziły 3.658 mln ton złomu miedzi, 2.087 mln ton złomu aluminiowego i 21 700 ton złomu cynku. W ostatnim czasie wiele chińskich handlowców złomu i przetwórców zostało zachęconych  przez odbicia cen metali i towarów i import miedzi wzrósł w lutym do 420 000 ton (50% rok do roku).

Określany w niektórych kręgach mianem "nieoczekiwanego", wzrost wartości miedzi i aluminium na LME pomógł uruchomić handel „zamrożonym” tonażem, który pozostał niesprzedany z powodu wysokich średnich cen zapasów, według informacji uzyskanych z Niemiec. Ale z powodu stosunkowo niskich do niedawna cen żelaza, mniejsi kupcy nie byli wystarczająco aktywni w zbieraniu metali nie tylko żelaznych, ale również metali nieżelaznych. Dlatego też firmy przetwórcze z systemami flotacyjnymi  lub shrederami  "narzekają na dostępność  materiału".

Inne części Europy: rynek złomu we Francji staje się coraz trudniejszy ze względu na słabą aktywność Dalekiego Wschodu a klienci europejscy zwiększają upusty. Przy niewielkiej ilości materiału na sprzedaż i marżach określanych jako niskie, "nikt nie chce podejmować jakiegokolwiek ryzyka”. Wielu francuskich dealerów złomu sprzedało część swoich zapasów w następstwie niedawnego wzrostu cen na LME, ale teraz wrócili do oczekiwania na dalszy rozwój. Podobnie wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii, wolumen obrotu złomami jest niski, a rozmowy w wielu składach skupiają się mniej na codziennych czynnościach handlowych a bardziej na cięciu kosztów. W krajach Beneluksu, biznes toczy się w wolnym tempie. Łagodna zima nie sprzyja generowaniu dużych ilości złomu - zwłaszcza złomu baterii ołowiowych - a stosunkowo niskie do niedawna ceny złomu stali wstrzymywały napływ złomów metali nieżelaznych.

Tymczasem, obrót złomem metali nieżelaznych w krajach skandynawskich, był "stosunkowo dobry" w ostatnich tygodniach. „Wydaje się, że rynek zaakceptował obecne poziomy cenowe i materiały  płyną teraz trochę łatwiej niż w poprzednich miesiącach".

W Rosji, plotki sugerują, że rząd rozważa umieszczenie ograniczeń w miejscach, z których odpady mogą być eksportowane; jednak należy podkreślić, że na razie przynajmniej, są to tylko plotki. W swoim budżecie na rok 2016/17, rząd Indii zmniejszył cła przywozowe na złom mosiądzu z 5% do 2,5%. Jeśli chodzi o codzienną działalność, krajowy handel metalami nieżelaznymi jest ogólnie duży a sfera produkcyjna pracuje niemal na pełnych obrotach, choć mówi się, że marże operacyjne dla recyklerów/producentów wtórnych wymagają zdecydowanej poprawy.

Realny rynek złomu miedzi w USA określa się jako ograniczony. Ceny wtórnego aluminium wzrosły o US $ 20-40 tonę a ceny złomu aluminium również wzrosły. Na południu Meksyku, rynek osiągnął pewien rodzaj równowagi między ograniczoną dostępnością złomu ze względu na zaniżone ceny stali i metali nieżelaznych a silnym zapotrzebowaniem tłumionym przez import złomu z USA i obfity importu aluminium pierwotnego. "Niektórym gatunkom złomu, takim jak UBC udało się nawet znaleźć drogę do hut amerykańskich jak to miało miejsce wcześniej," zauważa się.

Wyższe ceny LME zwiększyły aktywność na rynkach metali nieżelaznych Bliskiego Wschodu, zwiększył się wolumen wyeksportowanego złomu w I kwartale tego roku. W Republice Południowej Afryki, na odwrót, biznes pozostaje spowolniony pośród braku odpowiedniego surowca dla odlewni.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012