Shadowbox.init();
1 grudnia 2020 r.
Recykling opakowań metalowych na rekordowym poziomie

Rekordowy wynik, który oparto na danych pochodzących z 2018 roku, potwierdza, że spośród wszystkich pierwotnych materiałów stosowanych do produkcji opakowań metal jest najczęściej poddawany procesom recyklingu.

Alexis Van Maercke, sekretarz generalny APEAL: Obecny wzrost poziomu recyklingu to w dużej mierze efekt podniesienia skali zbiórki selektywne] surowców w krajach takich jak Włochy i Polska. Ponieważ 100% stali pochodzącej ze zbiórki selektywnej wykorzystuje się do wytwarzania nowych produktów, jest ona bez wątpienia najlepiej predestynowana spośród wszystkich materiałów opakowaniowych do osiągnięcia celów nowego planu działań na rzecz GOZ. Ma ona również pozytywny wpływ na ochronę środowiska: w 2018 roku dzięki recyklingowi udało się zapobiec emisji ponad 4 mln ton CO2 ; tyle dwutlenku węgla emituje 870 tys. samochodów w ciągu jednego roku.

APEAL przestrzega jednak przed popadaniem w samozadowolenie. Choć branża osiągnęła doskonały poziom recyklingu, nadal musi działać na rzecz usprawnienia procesów zbiórki i recyklingu opakowań ze stali w całej Unii Europejskiej.


Źródło: Opakowanie nr 5/2020

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012